Надали  има човек днес, който да не е изпитал върху себе си неприятното въздействие на различни шумове от околната среда. По-силни или по-слаби, повтарящи се периодично или такива, които служат като фон на ежедневието ни, натрупат ли се, могат да доведат до различни здравословни промени….